Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Veliki poreski obveznici

28.02.2020.

SPISAK VPO ZA 2020. GODINU

Ovdje možete pogledati inovirani spisak poreskih obveznika koji ispunjavaju kriterijume za svrstavanje među velike poreske obveznike na dan 28. februar 2020. godine:

06.08.2019.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo velike poreske obveznike (VPO) iz PODGORICE da će se od ponedjeljka 12. avgusta 2019. godine, obrasci JPR - Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika, predavati u Područnoj jedinici Podgorica - Filijala za usluge i registraciju, ulica Marka Miljanova 54.

21.12.2018.

ODRŽAN SASTANAK SAVJETODAVNOG ODOBORA ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

ODRŽAN SASTANAK SAVJETODAVNOG ODOBORA ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

U prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore danas je održan treći sastanak Savjetodavnog odbora za velike poreske obveznike. Sastanku su uz direktora Poreske uprave Miomira M. Mugošu i predsjedavajuću Odbora Slađanu Raičković prisustvovali službenici Poreske uprave i članovi ovog tijela - predstavnici poreskih obveznika.

13.12.2018.

OBAVJEŠTENJE - Funkcionalnost za elektronsko podnošenje izvještaja o reviziji i finansijskih iskaza za banke i osiguravajuća društva

U nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim, te da se što veći broj procesa automatizuje, zbog uštede vremena i ostalih resursa poreskih obveznika, Poreska uprava je na svom portalu ePrijava uspostavila još jedan novi elektronski servis. Od sada je aktivna aplikacija za elektronsko podnošenje izvještaja reviziji, kao i finansijskih iskaza za banke i osiguravajuća društva.

02.10.2018.

PREZENTOVAN PROJEKAT E-FISKALIZACIJE

PREZENTOVAN PROJEKAT E-FISKALIZACIJE

Savjetodavni odbor za velike poreske obveznike, održao je u četvrtak, 27. septembra, u Sali Hotela „Splendid“ u Budvi, četvrtu po redu, a drugu redovnu radnu sjednicu, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja sa kojima se VPO susreće prilikom primjene poreske regulative u praksi. U sklopu prve tačke dnevnog reda, službenici Poreske uprave i Miniistarstva finansija, održali su prezentaciju Projekta elektronske fiskalizacije, koji će u narednom periodu biti implementiran u Crnoj Gori, odmah nakon usvajanja neophodnih zakonskih i podzakonskih akata.

20.09.2018.

NOVI SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE – Omogućen pregled podataka u Centralnom registru obveznika i osiguranika

U okviru proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima i nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je na svom portalu uspostavila još jedan novi elektronski servis.

20.08.2018.

UPUTSTVO za poreske obveznike: Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja stupila na snagu

UPUTSTVO za poreske obveznike: Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja stupila na snagu

Imajući u vidu da je Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 057/18 od 10.08.2018. godine, te a je ista stupila na snagu dana 20.08.2018. godine, ovdje možete pogledati Uputstvo za poreske obveznike u vezi sa primjenom iste, kao i sam tekst Uredbe.

07.06.2018.

Održan sastanak Savjetodavnog odbora za VPO

Održan sastanak Savjetodavnog odbora za VPO

Na sastanku su razmatrana pitanja koja su od strane članova Odbora kandidovana kao aktuelna teme iz oblasti poreskih propisa koji stvaraju oderđene nedoumice prilikom njihove primjene u praksi. Po usvojenom protokolu, sastanci Savjetodavnog odbora održavaće se jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

23.05.2018.

SPISAK VPO NA OSNOVU KRITERIJUMA PO NOVOM PRAVILNIKU - 23.05.2018. GODINE

Inovirani spisak velikih poreskih obveznika sa stanjem na dan 23.05.2018. godine

09.05.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA VPO

Obavještavamo vas da će arhiva-pisarnica (za prijem akata i podnesaka) za velike poreske obveznike, raditi svakog radnog dana u terminu od 09,00 do 13,00 sati. Kancelarija arhive za VPO nalazi se u prizemlju Centrale Poreske uprave, Bulevar Šarla de Gola broj 2 - Podgorica.