Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Plan rada

30.12.2020.

Program za unapređenje poštovanja poreskih obaveza za 2021.godinu

Ovdje možete pogledati Program za unapređenje poreskih obaveza za 2021.godinu

15.02.2020.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2020. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2020. GODINU

Ovdje možete pronaći Plan rada Poreske uprave za 2020. godinu

27.12.2019.

Program unapređenja poštovanja poreskih obaveza za 2020.godinu

U Programu za unapređenje poštovanja poreskih propisa za 2020. godinu fokus je na djelatnostima koje predstavljaju najveći izvor prihoda u crnogorskoj privredi i posjeduju i najznačajniji fiskalni potencijal, ali ujedno sa sobom nose i veliki rizik za poštovanje poreskih propisa, naročito sa aspekta zapošljavanja radne snage i plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

11.02.2019.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2019. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2019. GODINU

Ovdje možete naći Plan rada Poreske uprave za 2019. godinu.

26.01.2019.

Program za unapređenje poštovanja poreskih obaveza

Program za unapređenje poštovanja poreskih obaveza

Plan za poštovanje poreskih propisa za 2019. godinu prepoznaje najvažnije rizike za poštovanje poreskih propisa koji su relevantni na nivou crnogorske ekonomije i poslovnog ambijenta uopšte, kao što su isplata zarada na ruke, gotovinske transakcije i građevinska industrija, uz čitav niz mjera za tretman svakog pojedinačnog rizika.

15.10.2018.

Poslovna strategija Poreske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Poslovna strategija Poreske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Poreska uprava izradila je Poslovnu strategiju za period od 2019. do 2022. godine, kojom su obuhvaćeni strateški cilj na čijoj realizaciji će se raditi u narednom periodu, a koji obuhvataju modernizaciju poslovnih procesa, upotrebu informacionih tehnologija, unapređenje profesionalizma, jačanje upravljačkog okvira i povećanje stepena poštovanja poreskih propisa.

09.03.2018.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

U 2018. godini očekuju nas brojni zadaci, kao što je početak realizacije dva zahtjevna projekta – projekta “Reforma poreske administracije”, vrijednog 14 miliona eura, kroz koji ćemo u saradnji sa Svjetskom bankom dobiti integrisan IT system I obezbijediti modernizaciju poslovnih procesa, te twinning projekta sa Poreskom upravom Španije, koji će nam omogućiti harmonizaciju poreske legislative i nadgradnju administrativnih kapaciteta za pristupanje Evropskoj uniji.

30.04.2017.

PLAN ZA UPRAVLJANJE PORESKIM DUGOM 2017.-2021. GODINA

PLAN ZA UPRAVLJANJE PORESKIM DUGOM 2017.-2021. GODINA

Planom upravljanja poreskim dugom za period 2017-2021. godine biće obuhvaćene preporuke Državne revizorske institucije i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i operativne smjernice Ministarstva finansija, kojima će se doprinijeti smanjenju nastalog poreskog duga, te obezbijediti dinamika preduzimanja mjera za naplatu tekućih potraživanja, u cilju sprječavanja akumuliranja novog poreskog duga.

06.03.2017.

KOMUNIKACIONA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE

KOMUNIKACIONA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE

Svrha Komunikacione strategije Poreske uprave, kao organa u sastavu Ministarstva finansija je jačanje povjerenja građana, poreskih obveznika i zaposlenih u ovu instituciju kroz dostupnost i kontinuiran protok informacija. Komunikaciona strategija donijeta je na osnovu Poslovne strategije Poreske uprave i u skladu sa sugestijama konsultanata MMF-a, prilikom njihovih radnih posjeta Poreskoj upravi početkom 2016. god.

19.02.2017.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

Pred Poreskom upravom Crne Gore je važan zadatak reformisanja organizacione strukture, ljudskih resursa i poslovnih procesa, uz ostvarenje zadatka naplate planiranih budžetskih prihoda, kojima se obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje javnih finansija i finansiranje svih infrastrukturnih potreba u državi.