Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravuRade Milošević rođen je 11.06.1987. godine u Nikšiću.

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici 2009. godine i stekao zvanje Diplomiranog pravnika javne uprave i evropskih poslova. Specijalističke studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Evropske studije stičući zvanje politikologa evropskih studija.

Radno iskustvo

Radnu karijeru započeo je 2008. godine u Fondaciji za razvoj sjevera Crne Gore - FORS Montenegro, baveći se izradom i implementacijom projekata u oblasti ekologije, socijalne inkluzije i jačanja administrativnih kapaciteta državne uprave i lokalne samouprave.

Tokom 2013. i 2014. godine u preduzeću Đurković Company obavljao je poslove rukovodioca komercijale - prodaja i nabavka.

Tokom 2016. godine bio je na funkciji direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, te je bio nadležan za organizaciju i rukovođenje radom i poslovanjem Zavoda.

U periodu 2017.-2019. bio je direktor preduzeća ADMIND doo.

Tokom 2021. godine bio je Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova zadužen za kontrolu rada policije, gdje je obavljao poslove koji se odnose na izradu predloga politika Ministarstva i praćenje njihove realizacije, vršenje kontrole rada Policije, kao i poslove iz oblasti borbe protiv korupcije.