Pitajte Poresku upravu

RARP

28.04.2022.

SVE O PROJEKTU "REFORMA PORESKE ADMINISTRACIJE"

Projekat Reforma poreske administracije (RARP) sprovodi se kroz zajam Svjetske banke ukupne vrijednosti 18,8 miliona eura, a implementacija istog definisana je na osnovu petogodišnjeg plana implementacije (2018.-2023. godine). Projekat će podržati dugoročnu viziju Crne Gore u stvaranju modernizovanih poslovnih procesa i poreske administracije zasnovane na analizi rizika koja doprinosi većem stepenu dobovoljnog poštovanja poreskih propisa i efikasnoj naplati poreza.

13.01.2020.

Rezultati istraživanja percepcije javnosti o radu Poreske uprave

U okviru treće komponente projekta "Reforma poreske administracije", koji se sprovodi u Poreskoj upravi Crne Gore kroz zajam Svjetske banke, agencija IPSOS angažovana je kroz tenderski postupak za projektovanje, sprovođenje i analizu percepcije javnosti o radu Poreske uprave kroz istraživanje zadovoljstva poreskih obveznika kvalitetom pružanja usluga i integritetom zaposlenih Poreske uprave.

25.12.2019.

Projekat "Reforma poreske administracije u Crnoj Gori"

Projekat "Reforma poreske administracije u Crnoj Gori"

Dugoročna vizija Crne Gore je poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima zasnovanim na riziku koji doprinose efikasnoj naplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje iz svih izvora privredne djelatnosti. Porast u izmirivanju poreskih obaveza generisaće veći priliv prihoda iz kojih će se obezbjeđivati osnovne usluge za građane. Poboljšanja kapaciteta poreske administracije takođe će doprinijeti ostvarivanju cilja zemlje za pristupanje EU i ekonomsku integraciju sa državama članicama EU.