Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: OBJAVLJENA INOVIRANA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA

SAOPŠTENJE: OBJAVLJENA INOVIRANA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA
Datum objave: 07.11.2013 14:51 | Autor: PORESKA UPRAVA

Ispis Štampaj stranicu

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inoviranu listu najvećih poreskih dužnika.

Ovoga puta na listi su se našla imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti, koncesija i akciza.

Na drugoj listi nalazi se 50 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

U skladu sa navedenom Uredbom, liste se kvartalno objavljuju na sajtu Poreske uprave.

VAŽNA NAPOMENA: 

Poreski obveznik pod rednim brojem 101 na Listi najvećih poreskih dužnika - doo Mesna industrija "Goranović" Nikšić, izmirio je poreske obaveze na dan 29.10.2013., te isti ne ispunjava uslove da se nađe na Listi 200 najvećih poreskih dužnika propisane navedenom Uredbom. 

Ovim putem Poreska uprava upućuje izvinjenje poreskom obvezniku doo Mesna industrija "Goranović" Nikšić zbog nastalog nesporazuma i eventualnog narušavanja ugleda istog.


 VAŽNA NAPOMENA:

Kod sačinjavanja Liste najvećih dužnika po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja uključena je i Opština Bijelo Polje, na osnovu podataka sa analitičke kartice iz sistema Poreske uprave. Međutim, kako su Opštini Bijelo Polje reprogramirane poreske obaveze od strane Vlade Crne Gore, u vezi sa čim je potpisan odgovarajući akt, to  ne postoje razlozi da se isti smatra obveznikom sa liste najvećih poreskih dužnika.