Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ANKETA PORESKE UPRAVE – PERCEPCIJA PORESKIH OBVEZNIKA O ZAKONU O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA I KVALITETU SERVISA PORESKE UPRAVE

ANKETA PORESKE UPRAVE – PERCEPCIJA PORESKIH OBVEZNIKA O ZAKONU O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA I KVALITETU SERVISA PORESKE UPRAVE
Datum objave: 25.04.2017 11:57 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava je u toku realizacije aktivnosti vezanih za Zakon o reprogramu poreskog potraživanja sprovela anketu, u cilju ocjene zadovoljstva poreskih obveznika navedenim Zakonom i stepena efikasnosti usluga koje su poreski službenici pružali obveznicima u toku Javnog poziva Ministarstva finansija.

Od ukupno 6.394 poreska obveznika koja su podnijela zahtjev za reprogram, anketom je bilo obuhvaćeno 1.442 lica, i to iz osam opština iz sve tri regije Crne Gore, a isti su odgovarali na tri pitanja, uz ocjenu od 1 do 5:
1. Koliko ste zadovoljni Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja?
2. Koliko ste zadovoljni uslugom poreskih službenika prilikom preuzimanja N3 obrasca iz područne jedinice?
3. Koliko ste zadovoljni uslugom poreskih službenika prilikom dostavljanja zahtjeva Centrali Poreske uprave?

                Poreska uprava

Od ukupnog broja anketiranih obveznika, 1.233 lica bilo je u potpunosti zadovoljno Zakonom i stepenom uslužnosti poreskih obveznika, dok je 209 lica bilo djelimično zadovoljno istima.

 

                           Poreska uprava

Kada su u pitanju odgovori na pojedinačna pitanja u okviru ankete, statistika odgovora je sljedeća: 

                 Poreska uprava

 

Najveći stepen zadovoljstva zabilježen je kod obveznika iz opštine Budva, i to čak 98,12%. Statistika stepena zadovoljstva Zakonom i uslugama Poreske uprave po opštinama, a na osnovu odgovora obveznika nalazi se ispod:

             Poreska uprava

U cilju jačanja proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima i prepoznavanja potreba za jačanjem servisne funkcije, Poreska uprava će u kontinuitetu sprovoditi ovakve aktivnosti, te na osnovu rezultata istih usmjeravati dostupne resurse za unapređenje servisne funkcije poreskog organa i smanjenje administrativnog opterećenja pri ispunjavanju poreskih obaveza.

Poreska uprava Crne Gore