Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Dodatne napomene za testiranje

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Dodatne napomene za testiranje
Datum objave: 22.10.2020 08:32 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


U nastavku se nalazi nekoliko napomena i instrukcija kako bi se izbjegle neke uobičajene greške korisnika kod testiranja fiskalnog servisa:

1. WSDL fiskalnog servisa nalazi se na adresi:

https://efitest.tax.gov.me/fs-v1/FiscalizationService.wsdl

2. XDS šema fiskalnog servisa nalazi se na adresi:

https://efitest.tax.gov.me/fs-v1/schema/eficg-fiscalization-service.xsd

3. XML primjeri u tehničkoj specifikaciji za fiskalni servis su isključivo informativnog karaktera dati korisnicima kao pomoć pri kreiranju  xml poruka, i ne mogu se kao takvi doslovno kopirati za testiranje. Na osnovu primjera korisnici moraju kreirati xml poruke u skladu s XSD šemom i WSDL-om definisanim u tehničkoj specifikaciji i na linkovima u tačkama 1 i 2 ovog poglavlja. 


4. Prije slanja poruke prema Poreskoj upravi svaki korisnik mora provjeriti ispravnost strukture svoje poruke preko SoapUI alata kako bi poruka koja se šalje prema Poreskoj upravi imala ispravnu strukturu prema definisanoj XSD šemi i WSDL-u fiskalnog servisa.

5. Preduslov za fiskalizaciju gotovinskih računa je obavljena ispravna registracija ENU i registracija inicijalnog gotovinskog depozita na registrovanom ENU na kojem se želi fiskalizovati gotovinski račun. 

6. Lica koja posjeduju testni certifikat sa PIB-om „12345678“ prijavljivanje vrše koristeći sljedeće parametre:

Poreski obveznik: Test only company
PIB: 12345678
Kod poslovnog prostora: xx123xx123
Kod softvera: ss123ss123
Kod proizvođača: mm123mm123
Kod održavaoca: mm123mm123
Kod operatera: oo123oo123